reklama

704 702 000, linka první pomoci pro cestovatele Libereckým krajem

25. 9. 2017
Tato horká linka systému IDOL je určená všem uživatelům veřejné dopravy v Libereckém kraji. Poskytuje informace o jízdních řádech, o případném zpoždění a pomůže vyřešit spoustu dalších problémů. Centrální dispečink IDOLu, který linku provozuje, oslaví 3.10. rok provozu.
IDOL je zkratka pro Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje provozovaný společností KORID LK, s.r.o.. Firma vlastněná Libereckým krajem má za úkol koordinaci a integraci krajské veřejné dopravy.
Projektový specialista KORIDu Pavel Jaško je na systém hrdý: "KORID byl založený v roce 2005, IDOL funguje v Libereckém kraji od roku 2009 a postupně se ho podařilo rozšířit i o některé mimokrajské lokality (Mladá Boleslav, Česká Kamenice,...). V tomto ohledu jsme jeden z mála dopravních systémů tak hluboko zasahujících do sousedních krajů."
Na otázku, jak vypadá spolupráce v republikovém měřítku, Pavel Jaško odpovídá: "Různé kraje jsou se zaváděním podobných systémů různě daleko, propojení je pochopitelně cílem. Bohužel ne všichni jsou tak daleko jako my a není používaný jednotný software, stejný jako my má Středočeský kraj, Zlín a Ostrava. V Královehradeckém kraji běží jiný systém a zatím mezi námi funguje jen výměna přímo mezi dispečery. Ústecký kraj teprve začíná a bude mít pravděpodobně jen sběr, nikoliv dispečink. Zjednodušeně lze říci, že my o autobusu dopravce operujícího v našem kraji víme i to, že je momentálně na Moravě, ale autobus dopravce z Prahy, který jede do Liberce, nevidíme."

KORID připravil k prvním narozeninám IDOLu dárek, který určitě cestující potěší. Do IDOLu budou nově od 1.10. 2017 zapojeny i rychlíky (viz. ZDE). Ty najezdí v našem kraji denně 3 000 km, takže jde o zatím největší rozšíření IDOLu. Druhou dobrou zprávou je, že IN Karta, kterou provozují ČD, a Opuscard používaná Libereckým krajem se do budoucna sjednotí, takže uživateli bude stačit kupříkladu IN Karta.

Spuštěním dispečinku se podařilo výrazně zkvalitnit přístup dopravců i jednotlivých řidičů. V době spuštění systému byl tento hlavní displej víc červený (zpožděné spoje) než zelený, teď je tomu naopak, psychologický efekt zafungoval dokonale. Dnes dispečink běží v řádném provozu. Zapojeni jsou hlavní dopravci (viz. ZDE). V systému zatím bohužel nejsou někteří menší dopravci a městští dopravci, což je dáno i technickými problémy. A jak již bylo řečeno, na vazbách s dalšími kraji se teprve pracuje. Přesto dispečink ve všední den obsluhuje průměrně přes 2 600 autobusových a 550 vlakových spojů.
Foto Mad

KORID sídlí v přízemí Evropského domu (MAPA). Report z otevření této zdařile zrevitalizované budovy naleznete ZDE. Od začátku příštího roku bude v provozu toto luxusní zákaznické centrum IDOLu, podporující i ostatní centra v kraji. Přepážek je pět, ale běžně zde budou asi jen dva zaměstnanci. Zde se budou vyřizovat všechny požadavky, které majitelé karet dosud řešili odděleně s vydavatelem karty, dopravcem a tak dále. Lidé obdrží kompletní informace o IDOLu a do budoucna se počítá i se začleněním místenkového systému a dalších služeb.
Foto Mad

Pavel Blažek (vzadu), jednatel KORID LK, a Roman Mocko (vlevo), zástupce vedoucího dopravního dispečinku. Dispečink funguje sedm dní v týdnu, 365 dnů v roce od čtyř hodin ráno do půlnoci. O jeho provoz se starají čtyři kmenoví dispečeři plus dva lidé, kteří v KORIDu vykonávají jinou činnost, ale v případě potřeby můžou vypomoct. 
Foto Mad

Informace cestujícím poskytuje IDOL ve třech verzích:
- Sedíte-li doma a plánujete cestu, nebo čekáte, kdy vaši blízcí dorazí z práce nebo z výletu, tak vám asi nejlépe poslouží tablet nebo PC a webová aplikace www.mpvnet.cz/idol, nebo pro obecné informace přímo http://www.iidol.cz/.
- V terénu je pochopitelně praktičtější totéž v úpravě pro mobil https://m.idol.mpvnet.cz. Z vašeho mobilu si stránka navíc vytáhne informaci o vaší poloze (je-li údaj dostupný) a automaticky vám nabídne seznam nejbližších zastávek.
- A konečně, pro infocentra, radnice malých obcí, restaurace u zastávek a další instituce je určený zastávkový informační systém.
Foto Mad

Celé zařízení lze pořídit již za cenu okolo šesti tisíc korun, přičemž zasílaná data jsou poskytována zdarma. Krabička vlevo je miniaturní "počítač do televize" za zhruba dva tisíce korun a "fleška" do něj píchnutá není fleška, ale modem.
Foto Mad

Dispečerka Irena Kubáčková svoji práci charakterizuje takto: "Naším prvořadým úkolem je služba cestujícím. Řešíme problémy, podáváme informace o spojích, informujeme o zpoždění a tak dále, časté jsou i dotazy na věci zapomenuté v dopravním prostředku. Chodí nám i připomínky, nejčastěji kvůli návaznostem spojů. To předáváme technologům a oni se je snaží zapracovat do systému."
Red.: Jsou i nějaké dotazy mimo mísu?
Irena Kubáčková: Ani ne, ale překvapivě často se nám stává, že cestující na dotaz, kde se nachází, odpoví, že přece na zastávce, a není nám schopen říct na které. Pak se ovšem těžko radí. 
Red.: Stalo se vám, že někdo zavolal a poděkoval vám, jak systém funguje?
Irena Kubáčková: Lidé většinou děkují, když jim volám zpátky, abych je například informovala o době zpoždění spoje třeba kvůli poruše, nebo když společně problém vyřešíme. Už se mi i stalo, že mě cestující pozval na večeři. Přitom šlo o situaci, kdy spoj z důvodu záboru silnice bohužel nejel a pán musel domů asi dva kilometry pěšky. Zavolal mi, že v pořádku dorazil domů, a pozval mě na večeři. Řešili jsme i případ mimo náš kraj, kdy volali lidi, kteří čekali v Boleslavi na cizince, který v Praze omylem nastoupil do přímého autobusu na Liberec. I tento případ ztraceného cizince jsme vyřešili a všem ušetřili spoustu času. Když přijdou takovéto věci, ono vám to nedá nezapřemýšlet, jak by šlo problém vyřešit, i když to nespadá přímo mezi vaše povinnosti.
Red.: A nějaké další "veselé historky z natáčení" nemáte?
Irena Kubáčková: Docela často nám volají učitelé a kontrolují, zda žáci přišli pozdě opravdu kvůli zpoždění autobusu nebo vlaku. Někdy volají i rodiče, ti pro změnu kvůli výmluvám dětí na pozdní návrat ze školy.
Red.: Kdy tu je nejrušněji?
Irena Kubáčková: Největší frmol máme od jedné hodiny odpoledne do pěti. O prázdninách je provoz slabší, ale dotazů neubývá, protože jezdí turisté.
Foto Mad

Na levém monitoru má paní Kubáčková zprávy, které chodí do vozů. Ty posílá jednak automaticky počítač a pak tu jsou sdělení jako například radiostop, tedy že řidič má najet na zastávku objednanou cestujícím (viz. ZDE), nebo může řidič napsat zprávu přímo dispečerovi. Dispečer může do těchto počítačem generovaných hlášení pochopitelně zasáhnout. Při bližším pohledu na fotografii zjistíte, že právě k jednomu takovému zásahu došlo.
Nejdůležitější činností dispečinku je zajištění přestupních vazeb. Těch je v systému nastaveno ke dvoum tisícům. Jak vidíte z fotografie, zelená barva znamená, že je vše v pořádku a na sebe navazující spoje se potkají (potkaly) podle plánu. Oranžová barva značí, že jeden spoj čeká na druhý, přičemž text obsahuje i informaci, k jak dlouhému zdržení pravděpodobně dojde. Červená je signálem, že druhý spoj je natolik zpožděný, že čekání nemá smysl a mohlo by narušit harmonogramy dalších navazujících spojů. Šedivá barva znamená výpadek spojení s řidičem.
Foto Mad

Dispečink ví i o aktuálních problémech na silnicích (zde vylitý olej).
Foto Mad

Na monitoru vpravo má paní Kubáčková momentálně otevřené okno s detailem mapy ukazující, kde se řidiči nacházejí. "Já si zvětšila konkrétně tuto část, protože vidím, že tam je hustší provoz (červené úseky) a uzavírka, na kterou můžu řidiče upozornit, je-li to čerstvé a oni ji ještě neznají. Jednou se stalo, že byl jistý úsek velmi špatně průjezdný, a tak dispečeři autobusy dirigovali pomocí fiktivních čekacích dob, aby se v něm nepotkaly a nevznikla zácpa."
Údaje o zátěži dopravních tepen přebírá dispečink od Googlu a hlášení o uzavírkách a nehodách chodí z Národního informačního centra. Irena Kubáčková přidává další perličku: "V zimě se kolegovi povedl husarský kousek. Náhle nasněžilo a obě silnice vedoucí od Frýdlantu do Liberce se staly během chvilky nesjízdné. Bylo to večer, kdy na noční směny do průmyslových zón v Liberci cestuje autobusy spousta dělníků z Polska. A kolega operativně autobusy přesměroval k nádraží a sehnal náhradní vlakovou dopravu. Všechno zorganizoval během několika minut."
Foto Mad

IDOL opravdu funguje na úrovni, ale jak se vyvíjí počty lidí, kteří používají veřejnou dopravu? Pavel Jaško je stručný: "Ve zkratce řečeno můžeme konstatovat, že počty přepravovaných zůstávají zhruba konstantní bez nějakých velkých výkyvů. Otázka je, jestli to je dobrá nebo špatná zpráva, ale většina integrovaných dopravních systémů v jiných krajích se potýká s tím, že počty cestujících klesají.
Takže na závěr, co hodláte dál udělat pro to, aby ta čísla narůstala? "Máme spoustu plánů jak cestování s IDOLem zjednodušit a zpřehlednit, protože dnes je ten systém stále relativně komplikovaný. Zatím to naráží na to, že abychom mohli využít nové technologie, bude zapotřebí rozsáhlejší obnova vybavení vozidel a obecně zařízení v systému. A to je třeba řešit se všemi dopravci v systému i s výrobci." A jeho kolega Jan Maxa doplňuje: "Tam, kde již modernizace proběhla, kde cesta veřejnou dopravou je spolehlivější a častá, tam ti cestující jsou."


Text a foto Mad
jn terminál
25. 9. 2018 16:01 Za projekt na nový dopravní terminál zaplatí Jablonec nad Nisou téměř 24 mil.Kč. Zpracuje ho ateliér DOMYJINAK, který vyhrál architektonickou soutěž.
rokytnice
25. 9. 2018 15:54 Krkonošská Rokytnice n. J. trvale zpřístupní veřejnosti radniční věž. Umožní to úpravy budovy radnice za 1,4 mil. Kč. Dosud byl na věž špatný přístup.
jn varhany
25. 9. 2018 14:05 Jablonec nad Nisou přispěje milionem korun na obnovu varhan kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Generální oprava nástroje přijde na šest milionů Kč.
večerka vrah
25. 9. 2018 14:03 Soud v Liberci začal projednávat vraždu prodavačky (42) z vietnamské večerky ve Vratislavicích. Vrah jí zasadil dvěma noži 14 ran, z toho 6 do krku.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
září
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).