reklama

Rozkol na radnici se aktuálně zhmotňuje i v boji o článek v Libereckém zpravodaji

10. 11. 2017
Banální příběh Karoliny Hrbkové ze Změny, „nejlepší komunální političky roku 2017“ a náměstkyně libereckého primátora pro věci zelené, pokračuje. Na jeho počátku stála zbytečně do plusu přifouknutá tisková zpráva její mateřské partaje. Tvrdilo se v ní, že titul Nejlepší komunální politik roku 2017 získala právě Hrbková. Ověřením na stránkách vyhlašovatele ale vyšlo najevo, že tento titul náleží starostce Velké Polomi a Hrbková zabodovala jen v jedné z vyhlášených kategorií.
Rozkol na radnici se aktuálně zhmotňuje i v boji o článek v Libereckém zpravodaji
Ilustrační foto

Změna nepravdivé tvrzení na svém propagandistickém webu dosud neopravila, protože si Hrbková nadále myslí, že nejlepší komunální političkou roku je právě ona. Příhoda se nyní posunula do dalšího dějství. Článek o tom, že Liberec prostřednictvím Karolíny Hrbkové bodoval v soutěži, která ale je primárně anketou o projektech, nikoli o lidech, a kam může každý nominovat sám sebe, pokud je nositelem nějakého komunálního projektu, chtěla Změna zařadit i do obsahu radničního Zpravodaje. A tady vyvstal nový problém, kvůli němuž Změna rozeslala další tiskovou zprávu, v níž už tvrzení o nejlepší komunální političce roku 2017 koriguje a užívá správnou formulaci „Komunální politik roku 2017 v kategorii Veřejná zeleň“.

Vygenerovala ovšem další pseudoproblém, který se už vůbec netýká toho, jaké ocenění si Liberec díky své náměstkyni přidal do sbírky vcelku zbytečných trofejí. Změna ve své TZ osočila vedoucího kanceláře primátora Petra Neuhäusera, nejbližšího spolupracovníka primátora, z cenzury. To proto, že předložený článek, aby splňoval atributy pro uveřejnění v informační části Zpravodaje, musel být upraven – zbaven oslavného balastu i kritiky primátora. V původním znění ale nesplňoval ani kritéria pro zařazení na „názorové“ stránky radničního periodika, kde jsou zveřejňovány, bez zásahu redakce, názory zastupitelů - komunálních politiků. Zřejmě typický kočkopes, něco mezí zprávou a názorem, který v normální redakci rovnou letí do koše.

Je to velká banalita, ale dokazuje, v jakém stupni rozkladu je vedení liberecké radnice. Sebemenší stéblo, položené politikům ze Změny přes cestu, se okamžitě vytrubuje do médií.

Na celém sporu mi připadá legrační, jak Změna hystericky reaguje na praxi upraveného či odmítnutého materiálu, která se v každé redakci odehrává dnes a denně. Dovolím si ale veřejně se domnívat, že praxe, kdy je radniční periodikum striktně rozděleno na část informační a část názorovou, je správná. Obyvatelé Liberce v radničním Zpravodaji očekávají především informace, kdy se co kde koná a co se chystá. Zveřejněné názory jsou pak pouhým doplňkem a místem, kde se mohou zastupitelé názorově vybouřit. Je správné, že se informační část tvoří zpravodajskými technikami a žánry, kde subjektivní pocity kohokoli nemají co dělat. V oné názorové části pak komunální politici mohou dát průchod svému vidění světa.

Podlé mého mínění jsou prvotně vinny mezery v práci PR pracovnice Změny, patrně Romany Proškové, která obě zprávy médiím rozeslala a zřejmě i napsala. Udělala další chybu. První spočívala v tom, že úspěch Karolíny Hrbkové v anketě propagandisticky zveličila, nyní zřejmě použila chybný styl v článku pro Zpravodaj. Předpokládám, že obě TZ ZPL Hrbková před rozesláním do redakcí autorizovala, takže odpovědnost nese samozřejmě Karolina Hrbková. Romana Prošková je pouze, doufám, že alespoň placenou, “propiskou” Změny.

TZ ZPL uveřejňujeme níže, připojeno je stanovisko Petra Neuhäusera, vedoucího kanceláře primátora, kterému jsme tiskovou zprávu poslali k vyjádření. Proto, že je v ní označen za cenzora:

TZ ZPL: Cenzura je projevem neprofesionality a žárlivosti na cizí úspěchy

Náměstkyně za Změnu pro Liberec, Karolína Hrbková, získala prestižní ocenění Komunální politik roku 2017 v kategorii Veřejná zeleň za svou práci pro město. Zástupci ANO ve vedení města o tom ale odmítají informovat občany, tiskovou zprávu si musela náměstkyně poslat sama, problémy jsou i se článkem do městského Zpravodaje. Žárlivost na cizí úspěchy tak vítězí nad profesionalitou.

Je to skvělá zpráva nejen pro Karolínu Hrbkovou, ale i pro celé město. Za projekt Rozkvetlý Liberec, který naše město udělal o něco hezčí a přívětivější pro občany, získala Karolína Hrbková na půdě Parlamentu ČR prestižní ocenění. Bylo by dobré, aby se o tom dozvěděli i Liberečané. To by ale musel mít Liberec primátora na úrovni, včetně jeho nejbližších spolupracovníků.

Článek, který měl o tomto úspěchu vyjít v městském měsíčníku Zpravodaj, byl odmítnut. Vedoucí kanceláře primátora Petr Neuhäuser, bývalý prominentní člen ANO, který byl do své funkce dosazen z politických důvodů, nechal svévolně přepsat text Karolíny Hrbkové, aby tak snížil význam jejího ocenění. Když ta trvala na svém původním znění, byl jí článek zamítnut.

Oceněná Karolína Hrbková, radní za Změnu pro Liberec, k věci říká: „Byla jsem moc ráda, že jsem ocenění získala, je za ním spousta práce mé i mých spolupracovníků z magistrátu. Myslela jsem, že se jedná o pozitivní zprávu, kterou by se mělo vedení města pochlubit svým občanům. O to větší bylo moje zklamání, že se vlastně tento úspěch „nehodí do krámunašemu partnerovi z exANO, a proto jej magistrát města ani nezveřejní.

Tato konkrétní cenzura ze strany vedoucího kanceláře primátora, Petra Neuhäusera, není bohužel prvním podobným případem.

V normální situaci to funguje tak, že se koaliční partner snaží mít co nejvíce svých dobrých projektů, které prodává. A ne, že bude žárlit na Změnu a snažit se takto dětinsky zamezit prezentaci úspěchu kolegyně Hrbkové”, říká náměstek primátora a šéf Změny Jan Korytář.

Karolínu Hrbkovou z její funkce náměstkyně odvolal pod záminkou neschopnosti před rokem primátor Batthyány. Druhý den byl, shodou okolností, sám vyloučen z ANO. Za měsíc byla Hrbková pod pohrůžkou rozpadu koalice do své funkce vrácena zpět. A co se nestalo! Ani ne za rok získala prestižní titul Komunální politik roku 2017 v kategorii Veřejná zeleň. Něco takového samozřejmě nezapadá do vytváření obrazu o „neschopné Hrbkové“. Hrbková zkrátka není prvním politikem, který přesáhl svým rozhledem a úspěchy v dané oblasti své kolegy a to jí někteří nemohou odpustit. 

 

Petr Neuhäuser, vedoucí kanceláře primátora: S náměstkyní Hrbkovou jsme se dohodli jasně

 Popravdě řečeno, tisková zpráva Změny mne trochu překvapila, protože je buď výsledkem špatné komunikace uvnitř Změny pro Liberec, nebo snahou útočit za každou cenu, navzdory skutečnostem a pravdě.

 Návrh článku, který zaslala na tiskové oddělení paní Prošková, odmítli zveřejnit jeho pracovníci, jelikož z velké části obsahoval útoky na pana primátora a jisté znaky propagandy. Nepovažuji za vhodné toto zveřejňovat prostřednictvím komunikačních kanálů města. Z tohoto důvodu za mnou přišli z tiskového oddělení se žádostí o rozhodnutí, jak s takovým článkem naložit.

 Jelikož jsem přesvědčen, že informaci o ocenění člena vedení města je dobré publikovat, vydal jsem pokyn, aby ze zaslaného materiálu převzali fakta a “vyzdrojovali” si doplňující informace k oceněným projektům na odborech, které na nich pracovaly. Tak postupuje tiskové oddělení u každého článku, který připravují. To se také stalo a vznikl článek, který však, jak jsem se dozvěděl později, paní náměstkyně odmítla autorizovat s tím, že trvá na původní verzi.

 Mne v této záležitosti paní náměstkyně nekontaktovala, a tak článek “ležel na stole”. V pondělí mne oslovil, společně s dalšími členy redakční rady Zpravodaje, pan Chmelík (šéfredaktor Zpravodaje, pozn. red.), s dotazem, kam zařadit článek o ocenění paní Hrbkové, který mu zaslala. Neobsahoval již útoky na primátora, ale byl téměř totožný s TZ ZpL z minulého týdne, obsahoval onen nepravdivý údaj o vítězství p. Hrbkové. Byl tedy do značné míry tendenční. Navíc obsahoval vyjádření náměstka Korytáře, kde hodnotil paní náměstkyni Hrbkovou. Z pohledu šéfredaktora Zpravodaje, Pavla Chmelíka, obsahoval článek prvky, které umístění v redakční části brání, zejména pak hodnocení politika politikem. Nebyl si jist, zda má mít prostor v názorovém fóru, jelikož se nejedná o názor, ani polemiku. 

 Před členy redakční rady jsem vyjádřil svůj názor, že takový článek nepatří do názorového fóra, ale do redakční části, pokud však bude splňovat standardy redakce Zpravodaje. Ze svého pohledu jsem vyjmenoval problematické části. Současně jsem dal k dispozici návrh článku, jak jej podle standardů předělalo tiskové oddělení.

 Na to zareagovala paní náměstkyně poměrně agresivním způsobem, kdy můj postup označila za cenzuru s dovětkem, že moje chování bude řešit. To jsem považoval za jistý druh vyhrožování. Opět jsem všem členům redakční rady sdělil svůj názor, že je nepřijatelné, aby politik vytvářel nátlak na zaměstnance magistrátu a dokonce vyhrožoval, jak předvedla paní náměstkyně směrem k mé osobě. Současně jsem popsal celou genezi této “kauzy” a pokusil se vysvětlit, že se z mé strany nejedná v žádném případě o cenzuru, ani sebemenší snahu poškozovat paní náměstkyni.

 V úterý jsme se s paní náměstkyní sešli na tiskovém oddělení, kde jsme si některé věci vysvětlili a pak, již v soukromí mezi čtyřma očima, si vyjasnili některé záležitosti fungování tiskového oddělení i ve světle této kauzy. Tato diskuse dle mého nakonec proběhla v klidné a konstruktivní atmosféře, kdy jsme oba měli zájem situaci řešit. Výsledkem byla dohoda o fungování náměstkyně s tiskovým oddělením a shoda, jak postupovat při případných dalších problémech. Dohodli jsme se také, že článek vyjde, ale bez odstavce s vyjádřením náměstka Korytáře, což sama paní náměstkyně navrhla. Uvedla, že s tím nemá problém a chápe to. O této dohodě jsem informoval pana Chmelíka s tím, že takto může článek vyjít.

 Opravdu mne velmi mrzí, že po této schůzce a jasné dohodě, vydala Změna Tiskovou zprávu tohoto obsahu. Jsem přesvědčen, že jsme se dohodli ke spokojenosti paní náměstkyně.

Alena Roubalová
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
Odpovídáte na:
10. 11. 2017 12:26
cest praci
Melo by vyjit, ze mesto dostalo cenu za projekt, ktery vysel danove poplatniky na tolik a tolik a co z toho obcane budou mit. Vsechno ostatni je propagandisticka sra.ka
10. 11. 2017 09:48
hmmmm
máte pravu, jsou to velké kraviny, ale na radnici musí být pořádné dusno
10. 11. 2017 09:54
Václav Šafář
Oceňuji úspěch paní Hrbkové. Bohužel z dosavadních informací jsem zatím nezjistil, o co přesně se jednalo. Jediná konkrétnější informace se týkala 500m květinových záhonů. Jestli je však toto ten právný důvod vítězství v celé České republice - nevím.
Mohl by tedy zde někdo konkrétně uvést, kde v jeho okolí nebo veřejně přístupném místě se tedy činnost oceněná vítězstvím odehrála?
Děkuji pěkně
10. 11. 2017 10:06
ten co ví
detaily neznám, ale to asi zjišťovali pracovníci tiskového oddělení, když zprávu dotvářeli do zpravodajského standardu. Vše se dá dohledat jedině na webu moderní obec, ale to vy víte a nic moc tam k tomu není.Vyčkejme, co vyjde ve zpravodaji.
10. 11. 2017 12:26
cest praci
Melo by vyjit, ze mesto dostalo cenu za projekt, ktery vysel danove poplatniky na tolik a tolik a co z toho obcane budou mit. Vsechno ostatni je propagandisticka sra.ka
10. 11. 2017 10:02
LOL
Tolik slov o ničem, koho to zajímá? LIdi určitě ne. Je to ale slušně napsáno, takže se to dá dočíst.
10. 11. 2017 10:13
Jan
Hodně zasviněné prádlo by se mělo prát v radnici, ne na veřejnosti. Změna si ale začala
10. 11. 2017 10:14
Liberečák
Kecy o bezvýznamném ocenění bezvýznamné Máni nikoho nezajímají.

Kdyby se raději ta tlupa na radnici starala o to, aby nebylo město neprůjezdné.
10. 11. 2017 10:18
Jarin
Tohle už považuji za marginální prkotiny, i když pro toho, koho se přímo dotýkají jsou asi důležité. Změna a její členové nejsou už pouze ve fázi krize, ale ve fázi debaklu a rozvratu. V tomto jejich současném kataklysmatickém rozpadu produkují v zásadních a podstatných věcech neuvěřitelná a absurdní tvrzení. Např.Kocumová, jež přivedla SAJ do velmi neutěšeného stavu, za toto viní primátora, který přivedl strategického partnera. Korytář se nyní vytasil s obskurní studií jakési EPOXY za 200 litrů Kč, kterou argumentuje vizi prodat můstky a nadále nechat SAJ jako provozovatele. Hrbková viní z kolapsu územního plánu primátora a argumentuje zeleným ideologem Felcmanem. Pavlová se zoufale snaží zastavit postupující výstavbu Masarykova, Baxa si sní svůj sen o tajchu, Šedlbauer s infantilní umanutostí likviduje hazard, Langr raději ze Změny utekl, Korytář má svou tajemnou strategii, kterou nechce nikomu sdělit, kteroužto vyřeší CZT. To už ani nestojí za komentáře. Ale je potřeba stále upozorňovat na jejich škodlivé a parazitické počiny, aby je volby odvrhly do propadliště dějin.
10. 11. 2017 11:05
Ok
Pod toto se da podepsat
11. 11. 2017 13:30
Jj
Souhlas
10. 11. 2017 10:22
Igor
No a teď už třeba Káča pozná rozdíl mezi redaktorem a vlezprdelkou (Tojchmanem).
10. 11. 2017 11:19
Jj
Kdo jiny nez namestkyne pro veci zelene vy mel dostat cenu v ekologicke kategorii. Namestek pro skolstvi nebo silnice sotva. Proc by mel na hrbkovou nekdo zarlit. Vylhane.
10. 11. 2017 12:21
Jiste
Komar velbloudem
10. 11. 2017 13:15
howg
To máte pravdu. Nikdo nemá důvod žárlit, protože se do takové békoviny ani sám nepřihlásil. Hrbková má dost času dřepět u netu a ztrácet královsky placený čas takovými prkotinami. V co se ta záležitost vyinula je hodně směšné.
10. 11. 2017 14:35
Vít
Náhodou ... perfektní ukázko toho, jak je "politika krásná, když se umí dělat":
Naprostá kokotina (největší duševně pracovní vzepětí Hrbkové, tedy možná, pokud to ve skutečnosti nevymyslel nějaký úředník na odboru :-)) se "předělá" na zásadní politický spor nejen v koalici, ale na úhelný kámen existence SML vůbec.
Ostatní k tomu "ochotně" přispívají - protože jim je blbé nechat ty nesmyslné kecy jen tak - ale tím plní zadání Velkého Guru ...
Ukáže se, jak dalece má Jarin pravdu (jakože ji objektivně má - se škůdcovstvím a neschopností Změny), resp. na kolik bude toto "sedání na lep" kontraproduktivní či nikoliv v objasňování netahatelnosti, neumětelství a parazitismu Změny. Do toho ještě referendum s několika rozličnými otázkami ...
No, za méně než rok budeme chytřejší.
10. 11. 2017 15:55
taky čtenář
Teď už chybí jen "klasická" tisková zpráva Změny: Předchozí politická garnitura dovedla Liberec až na kraj propasti. Pod naším vedením udělal veliký krok vpřed!
11. 11. 2017 13:30
Jj
Super
10. 11. 2017 15:44
netopýr
Člověk do těch sporů na radnici bohužel nevidí. Není mi zcela jasné, jakým způsobem se mohlo "útočit na pana primátora" v článku o ceně pro Hrbkovou. Buď tedy je pisatel zprávy naprostý dement a kritiku psal tam kam nepatří (i když je třeba oprávněná), a nebo jsou Neuhauser a jeho podřízení extrémně choulostiví a kritiku dokážou vidět ve všem. Každopádně co víme o Nehauserovi, tak bych byl velmi obezřetný k jeho interpretaci této kauzy.
10. 11. 2017 18:21
taky čtenář
Způsobem, který je doslova uveden v textu článku po nadpisem "TZ ZPL:..." , což je doslovná citace toho článku. Lidé čtěte!
Mimochodem je zajímavé, že na oficiálním webu Liberce je zřejmě zcela neschopný vyhledavač. Přestože má radnice samostatnou stránku "Projekty a strategie", vyhledavač projekt s názvem "Rozkvetlý Liberec" nenajde. Asi existuje jen v přihlášce do soutěže.
10. 11. 2017 20:25
netopýr
Nerozumím, co tím chtěl básník říci. Zmiňujete text tiskové zpr. reagující na odmítnutí uveřejnění. Ten odmítnutý text, ve kterém údajně byly útoky na primátora, ale nikde k přečtení nevidím, vy snad ano?
10. 11. 2017 22:33
taky čtenář
Sorry netopýre, básník se neřídil vlastní radou. Básník si v rozporu s textem vsugeroval, že TZ a článek jsou totožné texty a po opětovném přečtení seznal, že z článku to skutečně nevyplývá.
10. 11. 2017 16:36
kolemjdoucí
Tak to bezpochyby bude vymyšleno úředníkem z jejího odboru, ona se pod to akorát podepíše...tak to bohužel v praxi asi je:(
10. 11. 2017 19:11
???
Vysadily se metry kytek, to je projekt jako hrom! Vi nekdo, kolik dalsich projektu bylo v one kategorii prihlaseno?
10. 11. 2017 19:22
Lubos
To jsou veci. Cim vetsi prkotina, tim vetsi povyk. Zamestnancum magistratu nezavidim, ze v tomto musi zit a jeste k tomu predstirat praci.
11. 11. 2017 16:02
Karolína Hrbková
Dovolím si opravit nepravdy, které pan Neuhauser uvedl:
1) z tiskového oddělení magistrátu, kam jsem předávání cen nahlásila ve standardním termínu, aby se mnou někdo jel a napsal o tom pro magistrát, mi přišla odpověď (zřejmě na pokyn pana vedoucího), že se mnou jet nemohou, protože provádějí inventuru na magistrátu.
2) abych měla z předávání cen nějaký záznam, požádala jsem paní Proškovou, která píše pro Změnu, aby jela se mnou a pro Změnu napsala zprávu.
3) Tiskové odd. požádalo přímo paní Proškovou, aby jim naši tiskovou zprávu i fotografie předala.
4) Paní Prošková jim tedy předala TZ, kterou ale psala pro mě a pro Změnu se žádostí, aby mi zprávu dali po přepracování k autorizaci.
5) Na pokyn pana Neuhausera byla celá zpráva přepracována. Nakonec z ní vyplynulo, že se v Liberci objevily květiny, Hrbková za to dostala cenu, ale je to práce odboru hlavního architekta a pana Plašila - zpracovatele ÚP.
6) Tuto zprávu jsem odmítla autorizovat, protože v ní byly uvedené lži. Čekala jsem, že se mi ozve někdo z tiskového, abychom to společně upravili. To se ale nestalo, tak byla vydána jen TZ ZpL.
7) Následně jsem sama článek přepracovala a zaslala jej k uvedení do zpravodaje.
8) Pan Neuhauser však opět zasáhl a snažil se ovlivniti členy redakční rady, kdy použil stejné lži jako tady. Prozatím jsem nedostala žádné info, že byl měl článek ve zpravodaji vyjít.
A pak, že to není cenzura...
11. 11. 2017 22:15
čtenář
Hi, hi, tiskové oddělení bylo zaneprázdněno inventurou ... to mě rozesmálo.
11. 11. 2017 16:02
Karolína Hrbková
Článek ve zpravodaji jen říkal, že jsem vyhrála ocenění Komunální politik roku v kategorii veřejná zeleň - tak to bylo vyhlášeno (viz video na mém FB) a tak je to uvedeno na ceně i na pamětním listu. Snažit se snížit význam ocenění, které zaštiťuje ministerstvo pro místní rozvoj a je předáváno na půdě poslanecké sněmovny, ukazuje na neprofesionalitu pana Neuhausera, který ovládá tiskové oddělení magistrátu...
S panem Neuhauserem jsem se sešla náhodou, když jsem šla na tiskové odd. domluvit úpravy v článku. Na základě výlevů pana Neuhausera jsem já navrhla úpravu článku, kdy měl být odstraněn jeden odstavec, kdy mě kolega Korytář chválil. Článek do zpravodaje neobsahoval ani slovo o primátorovi... Agresivní způsob komunikace mohu zveřejnit, zajímavé je, že nebyl agresivní z mé strany, ale ze strany pana Neuhausera.
12. 11. 2017 06:20
můj názor
Máte to na stránkách. V té první TZ p. Prošková napsala, že jste Komunální političkou roku 2017 bez specifikace v kategorii. Tu cenu dostala starostka Velké Polomi. Píšou to na stránkách vyhlašovatele, tak to asi vědí. V tom je základní problém, První chybu udělala Prošková, tedy osoba,která pro vás píše.
hokej
16. 2. 2019 06:08 44. kolo hokejové extraligy: Liberec - Zlín 2:3. Vedoucí Bílí Tygři prohráli po pěti zápasech bez ztráty, přestože ještě na začátku 55. minuty vedli.
cl
16. 2. 2019 06:07 Radnice v České Lípě chce ocenit místní drobné výrobce a pomoci jim s propagací. Připravuje proto soutěž o Českolipský výrobek roku 2019.
výluka
15. 2. 2019 17:15 V sobotu 16.2. od 07:00 do 17:00 hod. bude výluka na lince č. 11 v úseku Vratislavice – Jablonec. Výstupní a nástupní zastávka v Jablonci n. N. bude. na kolejích v ulici Budovatelů.
grip
15. 2. 2019 15:09 V Libereckém kraji pokračuje chřipková epidemie. Za poslední týden výrazně stoupla nemocnost na Semilsku, v dalších částech kraje mírně poklesla.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
únor
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).