reklama

Pověřence město zaplatí vždycky, otázka zní, kdo peníze inkasuje a inkasovat bude

3. 10. 2018
Změnařská propaganda a neuvěřitelné dehonestační praktiky, jichž nikdo jiný v Liberci není schopen, nabírají pár hodin před komunálními volbami na obrátkách. Změna hraje o hodně. Velkohubě oznámila, že získá přes třicet procent hlasů a více. Proto musí líčit na obyvatelstvo další a další pasti, ohlupovat jej stále novými upravenými skutečnostmi, což je eufemismus pro lži, a metat špínu na politické konkurenty.
Pověřence město zaplatí vždycky, otázka zní, kdo peníze inkasuje a inkasovat bude
ilustrační foto

Zatím poslední změnařský kobercový nálet opět zacílil na náměstka libereckého primátora pro školství a kulturu Ivana Langra, který kdysi oblékal dres ZPL. Když ale pochopil svůj životní omyl, řady Změny opustil, čímž jí připravil o převahu v radě města. Nyní kandiduje za Starosty pro Liberecký kraj a je tudíž pro tým Jana Korytáře nejen vhodným terčem, ale i třídním nepřítelem.

Korytářovci aktuálně vytáhli příběh o přeplacených úřednících, kteří pomáhají městským příspěvkovým organizacím jako pověřenci pro GDPR. Vinen jejich vysokými příjmy je podle Změny Ivan Langr jen proto, že je náměstkem pro školství. A přitom se „dopustil“ pouze toho, že pomohl ředitelům příspěvkových organizací nesmysl jménem GDPR implementovat za rozumné peníze. Pro inkasující jednotlivce se ovšem jedná o velké peníze. Což se ve špinavé kampani dá účinně využít vždycky.

Korytářův tým, zásoben informacemi z nitra radnice, jež jim dodává „šéf“, až těsně před volbami vynalezl, jak a kolik si někteří úředníci přivydělávají tím, že se školám a školkám v Liberci a Jablonci starají o agendu týkající se ochrany osobních údajů. Pověřence musí mít každá organizace, proto není divu, že si ten, kdo jím být může, přijde na slušný přivýdělek.

ZPL v tiskové zprávě uveřejnila celá jména úředníků liberecké radnice, kteří na dohodu o provedení práce, a se souhlasem svého zaměstnavatele, funkci pověřence mj. pro školy vykonávají. Samozřejmě přidala částky, jež mají díky svému „vedlejšáku“ inkasovat. Svá zjištění tradičně rozeslala na stovky e-mailových adres a zveřejnila, bez vyjádření protistrany, na svém propagandistickém webu.

Z připojeného excellového  souboru je opět patrné, že v něm poslední úpravy provedl Jan Korytář osobně, čímž je o motivaci úplně jasno. Změna se každopádně opět postarala o vcelku tragikomickou situaci, když osobní údaje těch, co mají dbát o správnou ochranu osobních údajů jiných, padly do nepovolených rukou a následně byly zneužity v předvolební kampani. A to politickým hnutím statutárního náměstka libereckého primátora, které je čtyři roky ve vedení města a jeho exponenti tudíž moc dobře vědí, jak a proč k situaci došlo.

ZPL ve své tiskové zprávě mj. píše: (Celé jméno, pozice na MML) za to také je náležitě odměněn. U 15 příspěvkových organizací v Liberci činí jeho odměna měsíčně dalších 34.500 Kč k platu, v Jablonci si u místních 21 organizací přijde na dalších 48.300 Kč. To je dohromady 82.800, které je potřeba připočíst ještě k oficiálnímu platu, který je dle informací magistrátu zhruba 60 000 Kč měsíčně. Celkem měsíčně tedy cca 140.000 Kč.

Pozn. red.: Pro pořádek jen uvedu, že hrubky byly z citace odstraněny, nemožná stylistika zůstala.

Obdobně Změna vypočítává finální částku na výplatní pásce u dalších dvou osob. My zprávu porušující ochranu osobních údajů nezveřejníme, víte ale, kde ji hledat v plném znění.

Ivan Langr k celé věci uvedl: „Letos v lednu vypracoval úřad města (odbory informatiky a kanceláře tajemníka) návrh řešení pokrytí našich příspěvkových organizací města (školských i neškolských) tzv. DPO, tj. pověřenci problematiky GDPR, které taková organizace musí mít povinně dle nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Z celkem pěti možností (zajištění externě právnickou osobou, vlastními zdroji z MML, vlastními zdroji z jednotlivých PO, pracovníky na dohodu apod.) zvolila porada vedení města dne 29. ledna 2018 hlasováním per rollam dvě nejlevnější alternativy, které jsme k výběru nabídli všem našim 60 příspěvkových organizacím a přislíbili, že jim nařízením vynucené náklady na dobu 10 měsíců zaplatíme z rozpočtu města ve výši max. 2300,- za jeden kalendářní měsíc a osobu. PO si tak mohly buď smluvně najmout zaměstnance MML, obeznámené s celou problematikou GDPR, kteří k tomu předem dostali souhlas svého zaměstnavatele, tj. tajemníka MML (který také kontroluje výkon jejich práce), nebo si zvolit jiného externího pracovníka na dohodu, popř. pokrýt činnost z vlastních zdrojů osobou, jíž k tomu uzpůsobili část úvazku. Postup ředitelů příspěvkových organizací byl v tomto směru zcela autonomní, vyžádali jsme si pro přehled pouze zpětnou vazbu, jakou cestou se vydali. Výsledek je takový, že zhruba polovina ředitelů šla cestou pracovníků MML, druhá část zvolila externí FO na dohodu, jedna organizace vyčlenila vlastního pracovníka. Město pak rozpočtovým opatřením, odsouhlaseným radou a schváleným zastupitelstvem v dubnu 2018, poskytlo svým organizacím zmíněné částky. Časové řešení na zhruba jeden kalendářní rok jsme zvolili proto, aby nová politická reprezentace SML mohla následně zvolit řešení odpovídající především očekávaným posunům v české legislativě (chystané změny v zákoně 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) i roční evaluaci výstupů. Jinak řečeno, od března 2019 může nové vedení města zvolit úplně jiné řešení.“

Jinými slovy, Korytář byl účastníkem všech stupňů rozhodovacího procesu, jenž na radnici  – tj. v poradě vedení města, v radě i v zastupitelstvu - v záležitosti zmocněnců GDPR pro školy a další městské příspěvkové organizace standardně proběhl. Z dostupných materiálů vyplývá, že na poradě vedení se diskutovaly možnosti, jak agendu GDPR zařídit pro školy co nejekonomičtěji a tak, aby je příliš neobtěžovala, na radě města se zúčastnění pohádali kvůli tomu, že „ekonomický“ náměstek Korytář nedokázal peníze na GDPR zapracovat do rozpočtového opatření včas a když došlo k nápravě, o niž se musel postarat odbor v gesci Jana Korytáře, zastupitelstvo všechno schválilo.

Langr peníze na zmocněnce v dubnu urgoval, protože školy musely k 1. květnu naplnit zákon. Nakonec se peníze v rozpočtovém opatření č. 4B pro ZM 26.04.2018 objevily v položce Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Účelový příspěvek GDPR - Aplikace nařízení – GDPR. Z výše zveřejněného jednoznačně vyplývá, že o penězích na GDPR pro školy věděli všichni z vedení města a Langr jen dělal svou práci.

Co ale nevadilo v dubnu, vadí tři dny před komunálními volbami. Jistě, když se národu napíše, že si některý úředník na radnici dovolí vydělat přes sto tisíc měsíčně, tak to na mnoho lidí spolehlivě zafunguje jako červený hadr na býka. Cizí velké peníze jsou vždycky důvodem k naštvání. Toho Změna hbitě využila k další propagandě, protože okamžitě nasadila video, v němž se té „nestoudnosti“ člověk z komunitních prací závistivě diví, stejně jako asistent prevence kriminality. Nechybí informace, kolik si vydělají právě oni a kolik ti, které Změna úderně nazvala superúředníky.

Žádná hitparáda to v případě platů pomocných a asistentských sil opravdu není, ale zároveň si ti dva zřejmě nemohou přivydělávat jako pověřenci pro GDPR. To není práce s hráběmi a pendrekem, to je práce s daty a citlivými údaji.

Langr všemi orgány města schválené řešení agendy GDPR ve školách navíc zúřadoval jen na dobu určitou, co bude dál je na následovnících, kteří budou v Liberci vládnout. Je na nich, jaké zvolí řešení. Existuje pět variant, jak agendu kolem ochrany osobních údajů zvládnout v institucích, jež mají jiné poslání než úřadovat podle nesmyslů vymyšlených v EU. Městské peníze to ale bude stát vždycky, jde jen o to, kolik.

A jsme konečně u kořene věci. Proč vlastně aféra s GDPR vznikla? Proč se náhle Jan Korytář probral a začal se hlouběji zajímat, jak a kdo se stará o GDPR? Nejspíš mu to někdo "vnuknul". Když si pak nechal vynásobit, kolik si někdo může na radnici vydělat, byla předvolební kauza na světě. Zvlášť když on sám, jak vyslepičil na sociální síti, bere „jenom“ 65 tisíc měsíčně Když pomineme obyčejnou lidskou závist a snahu „uvařit vodu“ na kolegu náměstka Ivana Langra, dá se úspěšně zaspekulovat i o další motivaci:

Jan Korytář už na dubnové radě města operoval s tím, že by se o GDPR měla komplexně postarat najatá externí firma, která má s GDPR prokazatelnou zkušenost. Například v České Lípě se této agendě věnuje jistá firma Vatak s.r.o. se sídlem v Liberci. Z registru smluv vyplývá, že Město Česká Lípa na zajištění služby externího Pověřence pro ochranu osobních údajů zaplatila 300 tisíc ročně právě firmě Vatak s.r.o. Předtím téže firmě město uhradilo čtvrt milionu za zpracování Vstupní a rozdílové analýzy (GAP) GDPR pro město Česká Lípa a pro jeho příspěvkové organizace a jeho společnosti.

Stejná firma pak pověřence dělá například i pro Domov důchodců Sloup v Čechách nebo pro Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou. Sloup za to platí 108 tisíc, Vratislavice 118 800 Kč. Kromě toho úspěšně inkasuje příspěvky od Úřadu práce za Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku. V květnu loňského roku takto získala 117 000 CZK a letos v únoru 108 000 korun. On tu práci pověřence někdo opravdu musí i dělat.

Nic proti Vataku, je to evidentně schopná firma, a jistě by to byl i ten správný Pověřenec pro Liberec! Zvlášť když jeden ze společníků firmy má adresu přímo na radnici (podle platného OR na nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město ZDE) a druhý se jmenuje úplně stejně jako člověk, který se pohybuje v těsné blízkosti Jana Korytáře a údajně za něj vykonává "špinavou práci". Není to ale on. Podle data narození se nejspíše jedná o juniora. Ten starší toho jména ve firmě už nefiguruje, převedl ji mladší generaci. ZDE.

Ovšem, je to jenom spekulace…

Pro pořádek dodám, že porada vedení měla k dispozici následující shrnutí nákladů na jednotlivé varianty zajištění agendy GDPR pro školské i neškolské příspěvkové organizace města. Zveřejňuji to proto, aby bylo jasné, jaké částky jsou na stole:

Shrnutí ekonomické kalkulace nákladů na zajištění výkonu funkce Pověřence pro PO. Varianty jsou řazeny dle pořadí ekonomické výhodnosti:

 Interně příspěvkovou organizací – Spolupracující osoba na DPP, 6.624.000 Kč/na 4 roky

 Externím dodavatelem – Zaměstnanec SML, 8.582.592 K/na 4 roky

 Externím dodavatelem – Centrální zadavatel SML, 13.939.200 Kč včetně DPH/na 4 roky

 Externím dodavatelem – Zadavatel PO, 17.424.000 Kč včetně DPH/na 4 roky

 Interně příspěvkovou organizací – Zaměstnanec PO, 25.627.776 Kč/na 4 roky

Když se částky vydělí čtyřmi, jsou to slušné peníze ročně. Jde jen o to, kdo je inkasuje teď a kdo by je mohl inkasovat do budoucna.

 A když jsme u těch „nehorázných“ smluv, které vypadávají z radnice… Je to už osm let, tedy za kratičkého primátorování Jana Korytáře, který byl kvůli nezvládnutí svých pracovních povinností  zbaven koaličními partnery funkce, když vznikla externí smlouva pro jeho známého za desítky tisíc měsíčně. Oficiálně tento externista s příkazní smlouvou zastával pozici tajemníka primátora a tiskového mluvčího. Nebudu toho pána jmenovat, on jen využil Korytářovy „velkorysosti“ honorované z městské kasy, moudří ovšem stále vědí.

Alena Roubalová
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
3. 10. 2018 07:29
fuj
Tak to je zase síla. Gauneři.
3. 10. 2018 07:43
Igor
Další Korytářovo svinstvo, doufám, že to voliči vědí a také dají tenhle víkend patřičně najevo.
3. 10. 2018 14:10
Romana
Jde o to jaky je pomer dementu ku myslicim.
3. 10. 2018 19:24
Dan
I dement ma obcas svetlou chvilku. I kdyz je nachylny k prijimani populismu. Verim, ze liberec je chytre mesto a neskoci korytum na spek.
3. 10. 2018 07:46
můj názor
škoda, že si s tím nedá nikdo další práci, aby napsal, jak je to doopravdy. Když se napíše, že úředník bere 140 tisíc měsíčně, zafunguje to spolehlivě. Koryta to ví a proto riskují i to, že jsou na hraně zákona, když zveřejňují osobní údaje jak na běžícím pásu.
3. 10. 2018 07:53
Liberečák
Tak zveřejněte, kolik Korytář vyvedl peněz z rozpočtu města do svých ziskovek a firem za poslední 4 roky!

To nebudou statisíce, spíš desítky milionů. A na obdobné podvody a nesmysly, jako je GDPR...děravé lesní koupaliště a substrát pro stromy na Vítězné ze zlata jsou jen špičkou ledovce!
3. 10. 2018 07:57
Milan
Dobrý nápad, ale tady nemají přístup do vnitřních systémů magistrátu, z nichž by mohli účelově vyzobávat. To je úkol pro opozici, ne pro redakci soukromého webu.
3. 10. 2018 08:07
Jj
Moudri modri uz to vedi a nezapominaji.
3. 10. 2018 08:11
Luna
Pojďme tu Zněmu nevolit!
3. 10. 2018 08:13
!
Bych jí nevolil ani se samopalem u hlavy
3. 10. 2018 19:26
Dan
Tuto metodu nasadi priste protoze plane kecy prestavaji zabirat.
3. 10. 2018 14:09
Vyzva
Pojdme se na ni zvysoka vysr... vite co.
3. 10. 2018 08:26
hmmmm
Bránit se proti lžím je vždycky složitější než je posílat do éteru. Toto je dobrý pokus, ale lidi víc osloví, když si přečtou, že někdo bere 140 tis měsíčně. Už je nezajímá PROČ.
3. 10. 2018 08:31
Fanda hokeje
No za podvody odsouzený tajemník Fadrhonc na radnici nemá co dělat a ne , aby mu Batthyány ještě přihrával zakázky na GDPR, v tom má Korytář přeci pravdu
3. 10. 2018 08:33
fanda
Korytar je ve vedeni mesta. Uz to davno mohl pomahat resit podle zakoniku prace. Ne v kampani. Musi umet delat veci standardne a zakonne.
3. 10. 2018 08:35
fakt
Vsem pripominam, ze jedinym v liberci pravomocne odsouzenym clovekem ta korupci je p. Absolon, manzel zastupitelky ze Zmeny.
3. 10. 2018 08:43
náhoda?
MFD: Češi odkryli v Egyptě hrobku superúředníka a vyřešili záhadu starověku
ZPL: Úředník Superman bere 140 tisíc měsíčně.

https://zpravy.idnes.cz/egypt-barta-kaires-objev-08a-/zahranicni.aspx?c=A181002_160000_zahranicni_aha
3. 10. 2018 08:44
ok
dobrá práce
3. 10. 2018 09:58
Jan I.
GDPR je békovina tahající peníze z kasy, na tom se snad shodneme. Ale když je jeden případ popíše objektivně, nic není černobílé, jak se snaží v kampani líčit Korytářovci.
3. 10. 2018 10:32
Zuzana
Ťuk hřebíka na hlavičku. Jde o to, kdo inkasovat bude, jde o docela dlouhý peníze a ty nemůžou zůstat ladem, nebo je nemůže inkasovat nepřítel, tedy úředník loajální ke svému zaměstnavateli.
3. 10. 2018 12:09
fakt2
re:fakt
Pravomocně odsouzen je přece i P. Ing.Fadrhonc ne přímo v Liberci ale ve státní správě a nyní je v Liberci zaměstnán. Tento článek nereflektuje všechny informace stejně jako vyjádření p.Langra. Vypadá to, že zde bojuje skupina korupčníků proti sobě.
3. 10. 2018 12:19
fakt
Extajemníka chrání zákoník práce a služební zákon, byl odsouzen za čin spáchaný v Č. Krumlově v době, kdy s LIbercem neměl nic společného. Opustil post tajemníka, ve státní správě pracovat může. Stejně jako se nikdo jen tak nezbaví nynějšího tajemníka nebo ved. staveb. odboru. SEznamte se s realitou, nejen s předvolebnými výkřiky neschopného Korytáře a jeho poskoků.
3. 10. 2018 14:08
Howg
GDPR neni jako prace s hrabemi nebo pendrekem... tomu jsem se s chuti zasmal.
3. 10. 2018 19:27
Dan
To ja taky.
3. 10. 2018 19:29
Luboš
Je dobre, ze p. Langr dostal prostor. Profik se nezapre.
silnice
18. 2. 2019 08:05 V Libereckém kraji by měli být opatrní hlavně řidiči v horách. Na silnicích nižších tříd je zledovatělá vrstva sněhu, tvoří se v ní vyjeté koleje.
kvk
18. 2. 2019 06:57 V úterý 19. 2. od 18 hod. přináší KVK milovníkům pitoreskní liberecké historie povídání Putyky, šenky a hospody v Liberci. Spisovatel Marek Řeháček nám přiblíží svět starolibereckých náleven.
lyže
17. 2. 2019 18:00 V Libereckém kraji jsou podle vlekařů ideální podmínky pro lyžování, podobně jako jinde v Česku. Do hor vyrazily o víkendu tisíce lidí, sníh se drží.
gw
17. 2. 2019 17:56 Cesta kolem Jizery z Malé Skály do Dolánek byla dnes plná pěších, cyklistů i koloběžkářů. Místy, zejména ve stinných pasážích, ale museli překonávat sněhová i ledová pole.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
únor
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).