reklama

Jedna stránka "studie" o využití Ještědu vyšla městskou pokladnu na 3 733 korun

8. 11. 2017
OBSAHUJE OTEVŘENÝ DOPIS ARCH. PLAŠILA: Hodně vrstev má aktuální dění kolem sportovního areálu Ještěd, který chce radniční frakce kolem primátora Tibora Batthyányho (exANO) dlouhodobě pronajmout firmě slovenského podnikatele Igora Rattaje. Chce dosáhnout jediného: Aby středisko dobře sloužilo veřejnosti a rozvíjelo se v dimenzích 21. století, aniž by jeho provoz město muselo nadále dotovat.
Jedna stránka "studie" o využití Ještědu vyšla městskou pokladnu na 3 733 korun
Archivní foto: Artur Irma

Nyní už zcela nepokrytě je proti klika kolem statutárního náměstka primátora Jana Korytáře ze Změny, která se rozhodla obejít všechno dosud dohodnuté a poslat skiareál s potenciálem celoročního využití na stále neprobádanou cestu dlážděnou, tak jako dosud, městskými miliony. A také vzdušnými zámky ze „studie“, kterou si za 175 tisíc nechala vyrobit u firmy, o jejíž kvalifikovanosti můžeme úspěšně spekulovat.

 „Výstřelem“ k dnes už neskrývanému boji mezi dvěma proudy ve vedení města byl Návrh k pořízení 99. strategické změny územního plánu města Liberec. Ten požadoval, (cit.) aby se prověřily možnosti rozvoje lyžařského areálu na Ještědu. Změnou měly být vytvořeny podmínky pro rozšíření stávajících, případně budování nových sjezdovek včetně moderních lanovek, retenčních nádrží pro zásobování vodou pro rychlejší a efektivnější zasněžování sjezdovek a zkvalitnění zázemí areálu. Změnou územního plánu měly být vytvořeny předpoklady pro rozvoj areálu tak, aby bylo umožněno i jeho letní, respektive celoroční využití.  Aby se areál mohl stát ekonomicky soběstačným a konkurenceschopným. To stojí psáno v odůvodnění předkládaném zastupitelům.

 Tento bod byl z říjnového jednání zastupitelstva stažen, protože diskuse nikam nevedla. Změnaři se oháněli otevřeným dopisem ředitele Lesů ČR, jehož obsah ovšem veřejnost nezná, takže nelze posoudit, jaké zásadní výhrady obsahuje. Včera ale byl rozeslán Otevřený dopis Ing. arch. Jiřího Plašila, vedoucího projektanta územního plánu Liberec. Je sice adresován zastupitelům SML, do médií šel v kopii. Architekt se v něm vyjadřuje k polemice, jež proběhla na minulém zastupitelstvu a týkala se právě návrhu na pořízení změny územního plánu v rámci rozvoje areálu Ještěd. Zveřejňujeme jej níže v plném znění.

 Dlužno podotknout, že, a to už cituji z radničního materiálu, kterých se mi na stole kupí čím dál tím více, že: Podmínkou rozvoje a vstupu strategického partnera jsou mimo jiné rozsáhlé investice pro zatraktivnění areálu, a to nejen ve stávajících, ale i v nových plochách. Pro možnost rozšíření areálu mimo stávající plochy je potřeba, aby zastupitelstvo vyslovilo svoji vůli k zahájení prací na rozšíření areálu schválením návrhu na pořizování změny územního plánu. Tímto rozhodnutím bude možné zahájit jednání a vyjednávání podmínek umístění jednotlivých ploch a ke komplexnímu řešení celého sportovního areálu na Ještědském hřbetu. Zároveň se tak otevře prostor pro jednání i s vlastníky pozemků, z nichž nejvýznamnějším jsou Lesy ČR. Jednání s vlastníky se vždy uskutečňují až ve chvíli, kdy zastupitelstvo rozhodne o přijetí návrhu na pořízení změny. Z těchto jednání pak vzejdou dílčí požadavky na zadání změny územního plánu. Konec citace.

 V průběhu dneška mozaika událostí kolem budoucího pronájmu areálu na Ještědu ještě trochu nabobtnala. Z dobře informovaného zdroje víme, že Změna, která pronájmu Ještědu firmě slovenského podnikatele Igora Rattaje nepřeje, pořádá pro zastupitele seminář nebo něco takového, na němž bude prezentovat materiál s názvem Podklady pro rozhodování města o nejvhodnější strategii dalšího rozvoje Sportovního areálu Ještěd.

 Dokument s parametry, po mém soudu, průměrné seminární práce vypracoval Ing. Pavel Smola a kolektiv z EPOXY s.r.o. na základě (zřejmě) přímého oslovení vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací, kterému to nejspíše uložil statutární náměstek Jan Korytář. Iniciativa ale vysoce pravděpodobně vyšla z představenstva SAJ a.s., kde velí další členka Změny a radní města za ZPL Zuzana Kocumová. Ostatně SAJ a.s. je smluvní stranou ve smlouvě zveřejněné velmi chaoticky v registru. Chaoticky proto, že se tam vyskytuje opakovaně, zprvu neplatně a posléze i konečně v platné verzi se strojově čitelnými údaji.

 Cena 145 tisíc za výtvor s písmenky a obrázky, sestavenými do devíti kapitol sepsaných na 47 stranách, není určitě náhodná. Odbor může „z ruky“, tedy bez sebemenšího náznaku výběrového řízení, zadávat práci do 150 tisíc bez DPH. Proto cena 145 tisíc bez DPH, s daní 175 450 CZK. Úroveň díla bude muset každý zastupitel zhodnotit ze svého úhlu pohledu a podle míry znalostí problematiky. Věřm, že radnice dokument i konečně zveřejní, aby tak mohli učinit i občané. Já dávám palec dolů. Už za to, že na sepsání takového díla musí stačit vlastní kapacity a nelze za to utrácet městské peníze.

Faktem je, že dokument neobsahuje nic, co by se nevědělo a co už nebylo jindy a jinde vymyšleno. Bobová dráha, lanové centrum, bikepark, širší sjezdovky, nové lanovky, noční lyžování, využití areálu po celý rok, v zimě i nelyžaři… Papír zkrátka snese všechno a všechno ve „studii“ jmenované už někde existuje. I s prověřenými finančními toky, zisky a prodělky realizovanými v tuzemsku, mnohdy jen pár kilometrů od Ještědu. Co neexistuje, mimo pokladnu města, jsou peníze na všechny ty smělé plány a vzdušné zámky.

 Chce-li se Změna reprezentovaná Zuzanou Kocumovou vydat na podobnou cestu, musí zaznít zásadní otázka: Proč už po ní SAJ a.s. nekráčí mnoho let? Zuzana Kocumová má v SAJ docela dlouhou minulost, kdy vznikaly jen a jen minusy v hospodaření ZDE. Za tu dobu se areál ke kvalitě 21. století posunul jen o milimetry, a to především péčí výkonného managementu…

 Tak nač taková zpožděná iniciativa? Protože smysluplné využití Ještědu vymyslel někdo jiný a zajistil k tomu i financování, resp. firmu, která má know-how i peníze? Proč vůbec se nechal dělat onen poněkud lichý dokument, který pouze shrnul vše, co je všeobecně známo? Nehledě k tomu, že jedna stránka město vyšla, bez necelého haléře, na 3 733 korun.

Alena Roubalová

 

A ještě výše slíbený Otevřený dopis architekta Plašila:

 S LESY ČR JEDNAT, AŽ BUDE O ČEM

 Při formulování vize města Liberce v různých podpůrných dokumentech pro územní plán, jako byl strategický plán, zadání územního plánu, Vize pro Liberec i ve vlastní koncepci nového územního plánu byl vždy téměř konsenzuálně vyzdvihován potenciál Liberce jako jednoho z mála evropských stotisícových měst, jehož obyvatelé i návštěvníci mohou dosáhnout přírodního rekreačního zázemí včetně kvalitního lyžařského areálu městskou hromadnou dopravou.

Při vědomí, že naplnění této vize chybí pouze ona kvalita, jsme již v minulosti pomocí změny platného územního plánu vytvořili podmínky pro rozvoj areálu na Ještědu zejména z hlediska vyrovnání kapacity sjezdových tratí a lanovek. Územním plánem jsme však neuměli zajistit ekonomickou životaschopnost areálu, to bylo úkolem města, které hledalo strategického partnera s koncepcí rozsáhlejších úprav areálu podmiňujících jeho rentabilitu.

Na základě zkušeností s obtížným prosazováním předchozí změny platného územního plánu jsem panu primátorovi doporučil, aby bez ohledu na výsledek výběru neusiloval o zapracování potřebných úprav do rozpracovaného nového územního plánu, což by mohlo proces jeho pořízení ještě více zpozdit, ale aby město v souběhu zpracovalo samostatnou změnu platného územního plánu.

Pro tuto změnu je třeba nejprve schválit podnět k jejímu pořízení, dohodnout podmínky financování, zpracovat zadání, vybrat zpracovatele, zajistit specializované odborné podklady, zpracovat návrh změny a pak teprve ho podle stavebního zákona projednat se všemi dotčenými subjekty vč. veřejnosti.

Poté, co byl, předpokládám, ukončen „politický“ proces výběru strategického partnera, který rovněž nebyl jednoduchý a krátký, je třeba bezodkladně zahájit sled výše uvedených „technických“ kroků pořízení změny územního plánu a jeho časové náročnosti využít pro zpracování potřebných odborných podkladů vč. jejich průběžného pracovního projednávání s hlavními dotčenými subjekty tak, aby oficiální projednání změny mělo šanci na úspěch.

Považuji tedy za předčasné reagovat v tuto chvíli oficiálně na jakýmkoli způsobem vyjádřený nesouhlas kteréhokoli z těchto subjektů k dosud neexistující koncepci. Konkrétně se jedná o krajské ředitelství Lesů ČR – vlastníka významné části potenciálně dotčených lesních porostů, které nemohlo zvážit dosud nenavrženou míru zásahů, kompenzačních opatření vyplývajících z jistě požadovaného vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani případné návrhy mimo územní plán na spolupráci při údržbě porostů na Ještědu.

Rozhodně se takovéto reakce nemusí stát podnětem k rozpoutání malicherného politického boje, jehož rukojmím bude podobně jako před minulými obecními volbami územní plán. Zkušenost potvrzuje, že výsledkem může být pouze promarněná příležitost zhodnocení areálu na Ještědu, toto rodinné stříbro Liberce.

Ing. arch. Jiří Plašil, vedoucí projektant územního plánu Liberec
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
8. 11. 2017 15:31
Zuzana
Vaše stranění je podzřelé, dnes už druhý článek. Vám Igor a Tibor taky něco slíbili?
8. 11. 2017 15:41
hmmmm
Nemůžete soudit jiné jenom podle sebe.
8. 11. 2017 15:46
Igor
Ideoví protivníci pana primátora mají vlastní teoreticky nezávislý (reálně PR) web, kde zase vycházejí pouze jím nakloněné zprávy ... Musíte číst všechno, pravda často leží někde mezi :-)
8. 11. 2017 19:37
sýgr
Hloupý dotaz. Leč na hloupý dotaz hloupá odpověď? Co kdo slíbil vám, aby jste do toho "házela vidle?"
8. 11. 2017 15:40
hmmmm
Vdím to tak, že slečna Kocumová nechce přijít o placenou trafiku. Odměna sice nic moc ale když se přočtou další, na složenky to stačí. Na tepláky a rajzování si vydělá sporem. Je to jednodušší, než to vypadá.
8. 11. 2017 18:36
Lol
Moje rec. Je vytrvala a mysli si ze jsou vsichni v liberci tupi jako ona a jeji parta
8. 11. 2017 15:47
Luk
Všichni jste se pomátli. Dejte to tomu Slovákovi, zajistěte pojistky aby to fungovalo, poučte se ze snowhillu a konečně ten ještěd rozjeďte i když nebude sníh. Já se už vrátil z lyžování v Rakousku, kppec nebyl vyšší než Ještěd. Umělé zasněžování pokročilo i do nížin.
8. 11. 2017 15:56
souhlas
Vidím to stejně. Na studii za á 3 733 korun/stránka si nikdo nezalyžuje. Přestaňte utrácet za kraviny, zapojte právníka, ať je smlouva neprůstřelná a vyvážená a už se konečně rozhoupejte. Vždyť je to už celé k smíchu.
8. 11. 2017 19:52
bastard
Právníky a ekonomy jsme zapojily. Ovšem Změnaři to prostě nechtějí. Proč? Protože na to přišel Batthyány a ne Korytář!!! Nejde o rozvoj města, ale o to,hodit primátorovi klacky a klády pod nohy. Ovšem to znamená PŘESTAT PROVOZOVAT SKI AREÁL JEŠTĚD!!! Jinak to město bude dále ruinovat. Za posledních 6 let ski areál vydělal MÍNUS 81 milionů. Z těchto šesti let, tři roky pod vedením předsedkyně představenstva paní Kocůmové. Dříve "pouze" členka představenstva. Závěrem, smlouvy jsou neprůstřelné a "sochaly" se více než 1,5 roku. Že se práce na nich neúčastnil klub ZpL je jejich věc. Paní Kocůmová buď nepřišla na koordinační schůzku nebo poslala "náhradníka" popřípadě nikdo z klubu ZpL nepřišel. Změna pro Liberec vidí věci jinak. Asi tak, že 1. Změna pro Liberec má vždycky pravdu. 2. Nemá-li Změna pro Liberec vždycky pravdu, platí bod číslo 1.
8. 11. 2017 16:59
jj
vy máte postřeh
8. 11. 2017 18:34
Lol
Co porad resej, at to pronajmou tmr, kopnou zuzanu do riti a je pokoj
8. 11. 2017 20:03
Lada
Melo by se kopat verejne. S chuti bych se pridal.
9. 11. 2017 11:09
Liberečák
Bez vykácení značné části lesa na severní straně Ještědu tam bezpečné sjezdovky o šíři minimálně 100m nelze udělat. Ekoterorističtí škůdci se proto snaží vydírat. Kdyby zakázku na kácení dostala Korytářova firma Čmelák nebo její dceřinná společnost Servis pro krajinu s.r.o., jistě by kácení zvládna - asi tak v cenové relaci 1 milion za 1 strom, že....čmeláci jsou hladoví!!!

Čmelák liberecký je odporný obtížný hmyz, který škodí, kde může. Vysává veřejné peníze na svůj pohodlný, bezpracný život. Mezi nejvíc nebezpečný hmyz patří čmeláci s krycími jmény Korytář, Kocumová, Baxa a Šedlbauer.

Ideální by bylo tento obtížný a nebezpečný hmyz okamžitě vyhubit. Vychytralý hmyz se však převlékl do lidských podob, takže zcela oprávněné hubení by mohl nějaký purista považovat za zabití lidí. Takže budeme ten hnus muset ještě rok snášet a vyhubit jej legálně prostřednictvím komunálních voleb.... jako bonus uvidíme v prachu u cest hlady chcíplé čmeláky...

A pak se snad konečně dočkáme, že na Ještědu bude možné komfortně a bezpečně lyžovat a nebudeme kvůli lyžařským zážitkům jezdit do Rakous.....

teplo
24. 9. 2018 12:48 Včera zahájila Teplárna Liberec letošní topnou sezónu. V loňském roce producent tepla a TUV zahájil topnou sezónu už 4. září, tedy o 19 dní dříve.

 

dárky
24. 9. 2018 12:01 Liberec na odměny učitelů základních škol přidá dva miliony korun. Na jednoho učitele v průměru vychází 4000 korun, rozhodnutí je na řediteli školy.
cl
24. 9. 2018 11:54 Liberecký kraj připravuje na Českolipsku dvě rekonstrukce silnic druhé třídy, jež si vyžádají skoro 415 mil. Kč. Opravovat se bude přes 17 km vozovek.
kvk
24. 9. 2018 10:01 Den evrospkých jazyků se koná ve středu 26.9. od 8.00 v krajské knihovně. Čekají vás přednášky, kvízy, speak-dating s rodilými mluvčími, zkoušky tlumočení a kurzy mluvených i znakových jazyků.

 

reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
září
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).