reklama

Krajský rozpočet poprvé v historii překročí tři miliardy

8. 11. 2017
Rada kraje na svém zasedání 6. listopadu 2017 odsouhlasila návrh rozpočtu Libereckého kraje na příští rok. Návrh počítá s příjmy ve výši 3,133 mld. Kč a výdaji 3,036 mld. Kč a poprvé v historii kraje jsou oba tyto ukazatele nad 3 mld. Kč. Přebytek ve výši 97 mil. Kč bude použit na další pravidelnou úhradu zděděných úvěrů. Definitivně však musí rozpočet kraje ještě schválit zastupitelstvo kraje, kterému bude tento návrh předložen na listopadové zasedání.
Krajský rozpočet poprvé v historii překročí tři miliardy
Ilustrační foto: Mad

„Při stanovení celkového příjmového rámce kraje, se kterým bude možné počítat v roce 2018, došlo k výraznému navýšení daňových příjmů, které jsou rozhodujícím zdrojem pro financování krajských investic, dopravní obslužnosti nebo provozu krajský příspěvkových organizací,“ říká statutární náměstkyně Jitka Volfová. „V návrhu rozpočtu na rok 2018 jsou stanoveny tyto příjmy ve výši 2 960 mil. Kč, což je o 300 mil. Kč více, než bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2017,“ pokračuje náměstkyně. Ostatní očekávané příjmy dosažitelné v roce 2018 krajem zaznamenaly oproti roku 2017 pouze mírný nárůst, a to o zhruba 5 mil. Kč.

 Rok 2017 s sebou přinesl v oblasti požadavků a reálného navyšování mezd a platů i dodatečné
a relativně vysoké výdaje rozpočtu v roce 2017. „K tomu z velké části došlo kvůli jednotlivým nařízením vlády, které nejenže nebyly s kraji nebo obcemi konzultovány, ale především byly přijímány v průběhu roku. Tedy v době, kdy byly rozpočty již schváleny a které nepočítaly s tak zásadním navyšováním výdajů,“ vysvětluje hejtman Martin Půta.

 Proto při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2018 byly prioritně zajištěny výdaje na pokrytí základních veřejných služeb kraje. Školy, dětské domovy, domovy důchodců, ústavy sociální péče, kulturní organizace nebo záchranná služba obdrží o 66,65 mil. Kč více než v loňském roce. „Celkově tak kraj na chod těchto organizací vyčlenil ve svém rozpočtu 1,044 mld. Kč. Nejvíce si polepší příspěvkové organizace v sociálních službách, kde je navrženo navýšení příspěvku o 31 mil. Kč, a to především v oblasti platů. Dále si výrazně oproti předchozímu roku polepší Zdravotnická záchranná služba LK a to o 18,6 mil. Kč nebo muzea, galerie a knihovna o částku 10,9 mil. Kč,“ uvádí statutární náměstkyně.

 Náklady za pojištění majetku, které centrálně zajišťuje a hradí za tyto organizace Liberecký kraj, zůstaly v nezměněné výši 11,5 mil. Kč. „Dále došlo k razantnímu navýšení platů řidičů, které se odrazilo v navýšení výdajů kraje na zajištění autobusové dopravní obslužnosti o 70 mil. Kč na celkových 305 mil. Kč,“ pokračuje náměstkyně.

 „Po zkušenostech z letošního roku jsme v návrhu rozpočtu nad rámec těchto navýšených výdajů pro zajištění veřejných služeb u zmíněných organizací vyčlenili 28,5 mil. Kč. Peníze jsou rezervou, kdyby došlo k dalšímu navyšování mezd a platů, které by mohly být vyvolány novými nařízeními vlády v průběhu roku 2018,“ upozorňuje náměstkyně Jitka Volfová.

 Díky navýšeným zdrojům pro rok 2018 kraj opět počítá s částkou 100 mil. Kč na velkoplošné opravy silnic a dalších 90 mil. Kč má kraj připraveno na spolufinancování oprav a rekonstrukcí krajských silnic podpořených z prostředků EU. Celkově by tak v roce 2018 mohla jít do oprav
a rekonstrukcí částka až na hranici 1 mld. Kč.

 I z tohoto důvodu jsou v oblasti investic v roce 2018 pro kraj jednoznačnou prioritou investiční akce spolufinancované ze zdrojů EU, a proto na rok 2018 došlo k navýšení krajských zdrojů na spolufinancování projektů EU o 69,13 mil. Kč na celkových 300 mil. Kč. V rámci těchto projektů budou mezi nejdůležitější patřit Centra odborného vzdělávání s celkovými předpokládanými výdaji na úrovni 550 mil. Kč, dále již zmíněné rekonstrukce silnic II. a III. třídy, transformace sociálních zařízení v Libereckém kraji s odhadovanými výdaji téměř 60 mil. Kč pro rok 2018 nebo rekonstrukce Muzea Českého ráje v Turnově s projektem Pro horolezce neexistují hranice za 40 mil. Kč.

 Navíc jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty prostředky na pokračující projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec ve výši 52,78 mil. Kč, na rozvoj Nemocnice s poliklinikou v České Lípě částkou 30 mil. Kč nebo na projekt rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce ve výši 15 mil. Kč.

 „Rovněž počítáme s vyššími daňovými příjmy letošního roku. Chceme je rozdělit a do rozpočtu 2018 zapojit hned v lednu. Drtivá většina by měla jít na investice. K 31. říjnu 2017 byly daňové příjmy kraje vyšší o 228,5 mil. Kč než očekávaná skutečnost. Další finanční zdroje, výsledek z hospodaření z úspor výdajů, projednáme v dubnu,“ uzavírá hejtman.

 

 

REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2018

                                                                                               v tis. Kč

příjmy / ukazatel

 NR 2018

sdílené daňové příjmy

2 960 000,00

ostatní příjmy

172 690,50

Příjmy kraje celkem

3 132 690,50

 

REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE 2018

                                                                                                  v tis. Kč

kap.

výdaje / název kapitoly kraje

NR 2018

910

zastupitelstvo

31 838,70

911

krajský úřad

293 544,42

912

účelové příspěvky příspěvkovým organizacím

39 850,00

913

příspěvkové organizace

1 043 445,62

914

působnosti

750 740,06

917

transfery

119 012,32

919

pokladní správa

58 150,00

920

kapitálové výdaje

236 397,78

923

spolufinancování EU

300 946,40

924

úvěry včetně financování

112 375,00

925

sociální fond

7 390,20

926

dotační fond

100 000,00

931

krizový fond

5 000,00

932

fond ochrany vod

30 000,00

934

lesnický fond

4 000,00

x

Výdajový rámec rozpočtu celkem

3 132 690,50

NR = návrh rozpočtu

 V neposlední řadě už návrh rozpočtu kraje na rok 2018 počítá s částkou 100 mil. Kč v Dotačním fondu Libereckého kraje tak, aby bylo možné vyhlásit jednotlivé dotační programy již v průběhu prosince 2017, nejpozději v lednu 2018.

 

 

LK/Markéta Žitná
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
teplo
24. 9. 2018 12:48 Včera zahájila Teplárna Liberec letošní topnou sezónu. V loňském roce producent tepla a TUV zahájil topnou sezónu už 4. září, tedy o 19 dní dříve.

 

dárky
24. 9. 2018 12:01 Liberec na odměny učitelů základních škol přidá dva miliony korun. Na jednoho učitele v průměru vychází 4000 korun, rozhodnutí je na řediteli školy.
cl
24. 9. 2018 11:54 Liberecký kraj připravuje na Českolipsku dvě rekonstrukce silnic druhé třídy, jež si vyžádají skoro 415 mil. Kč. Opravovat se bude přes 17 km vozovek.
kvk
24. 9. 2018 10:01 Den evrospkých jazyků se koná ve středu 26.9. od 8.00 v krajské knihovně. Čekají vás přednášky, kvízy, speak-dating s rodilými mluvčími, zkoušky tlumočení a kurzy mluvených i znakových jazyků.

 

reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
září
2018
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).